окна фотограф html php памятники знакомства

Наказ ДОЗ № 106 від 06.02.2008

Наказ ДОЗ № 160 від 07.02.2014

Наказ ДОЗ № 514 від 16.04.2014

Наказ ДОЗ № 674 від 12.07.2010

Про моніторинг якості лікування хворих з гострим інфарктом міокарда

Прозатвердження Порядку подання оперативної інформації

Про аттестацію молодших спеціалістів з меличною освітою Він. області

Наказ ДОЗ № 1597 від 12.11.2018 Про вдосконалення організації надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом

Наказ ДОЗ № 919 від 15.05.2019 Про встановлення факту смерті людини поза межами лікувального закладу

Наказ ДОЗ № 1467 від 06.12.2017 Про роботу служби екстреної медичної допомоги

Наказ ДОЗ № 1639 від 29.12.2016 Пор удосконалення оргацізації надання невідкладної медичної допомоги населенню Він. області

Додаток 1 до наказу ДОЗ № 1639 від 29.12.2016

Додаток 2 до наказу ДОЗ № 1639 від 29.12.2016

Додаток 3 до наказу ДОЗ № 1639 від 29.12.2016

Додаток 4 до наказу ДОЗ № 1639 від 29.12.2016

окна фотограф html php памятники знакомства