ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ

  «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ

 МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»»

НАКАЗ

 


10.02.2014 

м. Вінниця

   13-ОД

 

Про затвердження складу

медичної ради ТМО

 

         Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»,  «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та з метою удосконалення організації надання екстреної медичної допомоги населенню області,-

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити медичну раду Територіального медичного об’єднання у складі:

- ПІРНИКОЗА Анатолій Васильович – головний лікар, голова медичної ради;

- СКОРОБОГАЧ Станіслав Миколайович – заступник головного лікаря з медичної роботи, заступник голови  медичної ради;

- СІДАК Олег Васильович – заступник головного лікаря з оперативної роботи,

- ДЯЧЕНКО Ірина Андріївна – головний бухгалтер;

- ЮРЧУК Іван Степанович – завідувач аналітично – організаційного відділу;

- СТЕПАНЮК Ігор Костянтинович – завідувач навчально-тренувального відділу;

- СЕМЕНОВА Тетяна Миколаївна – завідувач відділу виїзної консультативної медичної допомоги;

- НОВІЦЬКА Наталія Борисівна – голова первинної профспілкової організації;

- ШИШ Олександр Володимирович – головний лікар Вінницької міської станції швидкої медичної допомоги /за згодою/;

- КУЗЬМІНОВА Тетяна Федорівна – головний лікар Жмеринської станції швидкої медичної допомоги /за згодою/;

- ЗАБОЛОТНИЙ Михайло Станіславович – головний лікар Бершадської станції швидкої медичної допомоги /за згодою/;

- БЛОЩИНСЬКА Людмила Михайлівна – головний лікар Могилів-Подільської станції швидкої медичної допомоги /за згодою/;

- БРАСЛАВСЬКА Інна Григорівна – головний лікар Хмільницької станції швидкої медичної допомоги /за згодою/;

- ЗВЕНІГОРОДСЬКИЙ Юрій Володимирович - головний лікар Гайсинської станції швидкої медичної допомоги /за згодою/;

- БОБРУК Тетяна Миколаївна – старший лікар з невідкладної медичної допомоги оперативно-диспетчерського відділу;

- ШКАРПЕТА Світлана Арнольдівна – старший лікар з невідкладної медичної допомоги відділу швидкої медичної допомоги та експертизи якості надання медичної допомоги, секретар медичної ради;

- КРАВЕЦЬ Олена Анатоліївна – лікар-статистик.

 

 2. Затвердити Положення про медичну раду  КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»».

 

3. СКОРОБОГАЧА Станіслава Миколайовича – заступника головного лікаря з медичної роботи призначити відповідальним за роботу медичної ради.

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                     А.В.Пірникоза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»»

                                                             від 10.02.2014 року  № 13-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про медичну раду

КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»»

 

1. Медична рада КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» / надалі – ТМО / створюється для заслуховування, колективного обговорення і прийняття рішень щодо забезпечення високого рівня надання екстреної медичної допомоги населенню області в тому числі і на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та на особливий період, являється дорадчим органом, склад щорічно затверджується наказом головного лікаря ТМО.

2. Головою медичної ради призначається головний лікар, заступником голови – один із заступників головного лікаря, секретарем – один із лікарів ТМО.

3. Членами медичної ради призначаються заступники головного лікаря, головний бухгалтер, завідувачі відділами, голова профкому, головні лікарі станцій швидкої медичної допомоги, голови громадських організацій, найбільш досвідчені та кваліфікованілікаря ТМО.

4. По питаннях, що обговорюються, приймається рішення, яке обов’язкове для виконання підрозділів, служб ТМО та станцій швидкої медичної допомоги.

5. Основні завдання медичної ради:

- вирішення питання щодо покращення організації діяльності підрозділів, служб ТМО та станцій швидкої медичної допомоги;

- визначає перспективні напрямки діяльності служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- прийняття рішень щодо основних питань підвищення якості надання екстреної медичної допопомги, удосконалення медичного забезпечення населення області на випадок надзвичайних ситуаціій, в тому числі і на особливий період;

- заслуховування звітів про діяльність заступників головного лікаря, завідувачів відділами та керівників служб, головних лікарів станцій швидкої медичної допомоги в межах їх функціональних обов’язків, про роботу відділів, служб та станцій швидкої медичної допомоги;

- вирішує інші питання діяльності, визначені Статутом ТМО.

6. Порядок роботи медичної ради:

- робота медичної ради  здійснюється по річному плану, який затверджує головний лікар ТМО;

- засідання медичної ради проводиться не рідше одного разу в місяць і оформляються протоколом;

- голова медичної ради здійснює загальне керівництво роботою ради, затверджує план її роботи, керує проведенням засідань;

- заступник голови медичної ради здійснює підготовку проведення засідань, визначає відповідальних осіб по підготовці матеріалів на заслуховування, складає проекти рішень ради і передає їх голові медичної ради;

- секретар медичної ради збирає матеріали по запланованому питанню і передає їх заступнику голови ради, контролює і доповідає хід виконання рішень ради, веде протоколи її засідання;

- члени медичної ради приймають участь в обговорені питань,вносять свої пропозиції по їх реалізації, покращенню та удосконаленню роботи підрозділів, служб ТМО та станцій швидкої медичної допомоги, вносять свої поправки і доповнення в проект рішення ради;

- особи, відповідальні за підготовку матеріалів для заслуховування на раді, призначаються за місяць до обговорення питань;

- підготовлені матеріали по питанню, яке включене до розгляду, подаються голові ради за неділю до проведення медичної ради;

- протоколи та рішення медичної ради підписуються головою та секретарем ради;

- документація медичної ради – плани, протоколи, рішення, матеріали по виконанню рішень – зберігаються у секретаря ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ

  «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ

 МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»»

НАКАЗ

 


26.02.2014 

м. Вінниця

   16 -ОД

 

Про затвердження

локальних протоколів

 

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2011 року № 415 «Про затвердження переліку тем клінічних настанов  та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги для опрацювання в 2011 році», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.2014 року № 34 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» з метою поліпшення медичної допомоги,-

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити локальні протоколи дій фельдшерів(диспетчерів з приймання викликів) оперативно-диспетчерського відділу, а саме:

         1.1.   Локальний протокол про випадкове утоплення або занурення у воду;

1.2.   Локальний протокол про гіпертонічний криз;

1.3.   Локальний протокол про гіпертермію;

1.4.   Локальний протокол про гіповолемічний шок;

1.5.   Локальний протокол про гемофілію;

1.6.   Локальний протокол про гострі отруєння;

1.7.   Локальний протокол про гостру дихальну недостатність;

1.8.   Локальний протокол про гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип;

1.9.   Локальний протокол про мозковий інсульт;

1.10. Локальний протокол про носову кровотечу;

1.11. Локальний протокол про обструкцію дихальних шляхів стороннім тілом;

1.12. Локальний протокол про політравму;

1.13. Локальний протокол про раптову серцеву смерть;

1.14. Локальний протокол про стеноз гортані;

1.15. Локальний протокол про странгуляційну асфіксію;

1.16.  Локальний протокол про травму грудної клітини;

1.17. Локальний протокол про травму живота;

         1.18. Локальний протокол про травму кінцівок;

         1.19. Локальний протокол про травму хребта;

         1.20. Локальний протокол про тромбоемболію легеневої артерії;

         1.21. Локальний протокол про хворобу Віллебранда;

         1.22. Локальний протокол про черепно-мозкову травму.

 

2. СІДАКУ Олегу Васильовичу – заступнику головного лікаря з оперативної роботи:

         2.1. Довести до відома фельдшерів (диспетчерів з приймання викликів) оперативно-диспетчерського відділу про введення в дію затверджених локальних протоколів.

        

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

       Головний лікар                                                     А.В.Пірникоза