Шифр МКХ 10

                Р О Б О Ч И Й     Д І А Г Н О З

          П Р И М І Т К А

 

І  11

Гіпертонічна хвороба, (I, або II, або III) ст. Неускладнений гіпертензивний криз.

 

Стадія гіпертонічної хвороби підтверджується даними об`єктивного обстеження (зміщення лівої границі серця

вліво), або ЕКГ, або  даними   інших методів дослідження органів мішеней ГХ  та анамнестичними даними.

 

І 11,І 50

Гіпертонічна хвороба, ІІІст. Неускладненийгіпертензивний криз. Гіпертензивне серце. СН ІІб.

Якщо до загальномозкових скарг та

вегетативних змін приєднуються скарги

пов`язані с серцевою недостатністю або вони виявлені при обстежені,та

надається с цього приводу допомога.

І 11,І67-4

Гіпертонічна хвороба, ІІІст. Ускладнений гіпертензивний

криз. Гостра гіпертонічна енцефалопатія.

 

 

І11,І50.1

Гіпертонічна хвороба, ІІІст. Ускладнений гіпертензивний

криз. Інтерстиціальний  або альвеолярний набряк легень. Гіпертензивне серце. СН ІІА.

 

 

І11,І67.

Гіпертонічна хвороба, ІІ ст. Неускладнений

гіпертензивний криз. Дисциркуляторна енцефалопатія, ІІ або ІІІст.

 

 

І20.І11

ІХС. Стабільна стенокардія напруження, IІ-III-IVф.кл.

Дифузний (постінфарктний) кардіосклероз. СН ІІ абоІІІст. Гіпертонічна хвороба, ІІ або ІІІ ст. Неускладнений

гіпертензивний криз.

Якщо клінічна картина ГК доповнюється нападами ангінозного болю, які

не відрізняються від нападів стенокардії у хворого коли АТ не підвищений.

 

І11,G45.8

Гіпертонічнна хвороба,ІІ-ІІІст. Ускладненийгіпертензивний криз. Транзиторна ішемічна атака.

Дисциркуляторна енцефалопатія, ІІ або ІІІ ст.

 

 

І63.90,І11

Гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом (час, дата).Гіпертонічна хвороба, ІІІст. Ускладнений гіпертензивний криз.

 

 

І11,І15.2

Хронічний пієлонефрит.Вторинна артеріальна

гіпертензія.Неускладнений гіпертензивний криз.

 

І20.8

ІХС. Стабільна стенокардія напруження,ІІ-ІІІ-ІV ф.кл.

Дифузний(або постінфарктний) кардіосклероз. СНІІ-ІІІст.

Діагноз ІХС(її форм) ставиться на

першому місці в поєднанні її з ГХ.

І20.8

ІХС. Стенокардія, що виникла вперше. Дифузний

кардіосклероз. СНІ-ІІ-ІІІст.

 

І20.8

ІХС. Прогресуюча стенокардія. Дифузний (абопостінфарктний) кардіосклероз. СН ІІ або ІІІст.

 

І20.8

ІХС. Рання постінфарктна стенокардія. Постінфарктний

кардіосклероз. СН ІІ або ІІІст.

 

І20-І22

ІХС. Гострий коронарний синдром без елевації ST.

Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. СН ІІ-ІІІст.

Клініка тривалого ангінозного нападу

супроводжується ЕКГ яка без змін,або

депресією ST чи Т(-).

І21-І22

ІХС. Гострий коронарний синдром з елевацією ST.

Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. СН ІІ-ІІІст.

 

І21-І22

І26-І28

ІХС. Гострий коронарний синдром з елевацією ST.

Kilip ІІ-ІІ-ІV. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз. (Порушення ритму серця, якщо воно спостерігається). СН ІІ або ІІІст.

 

І44-І49

ІХС. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз.

Вид порушення ритму серця. СН ІІ або ІІІст.

Наприклад:                                                                                                 

1.       ІХС.Дифузний кардіосклероз. Персистуюча форма фібриляції передсердь.  СНІІА.

2.       ІХС. Постінфарктний (2010р.) кардіосклероз. Постійна форма фібриляції передсердь, тахісистолія(брадісистолія). СН ІІБ.

 

І 24.9

ІХС. Гострий коронарний синдром? Дифузний                                  

кардіосклероз. СН І.

 

І20І44-І49

ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІ-ІІІ-ІVф.кл. (або

прогресуюча стенокардія). Дифузний(абопостінфарктний кардіосклероз). Вид порушення ритму серця. СНІІ-ІІІст.

 

І44-І49

ІХС. Дифузний (або постінфарктний) кардіосклероз.

Вид порушення ритму серця. Аритмічний шок.СН ІІ-ІІІст.

 

І44-І49

WPW – синдром. Пароксизм вузлової ортодромної

(або  антидромної)тахікардії.

 

І44-І49

Ідіопатична форма аритмії. Пароксизмсуправентрикулярної реципрокної (або ектопічної) тахікардії.

Якщо невідома причина, яка

спонукає до виникнення порушення

ритму серця.

 

І40.9

Гострий вірусний (післягрипозний) міокардит, перебіг

середньої важкості. Суправентрикулярна екстрасистолія

СН ІІА.

 

І42.0

Дилятаційна кардіоміопатія. Постійна форма фібриляції

передсердь, тахісистолія. СН ІІБ.

 

 

F45.3

Нейроциркуляторна дистонія з гіпертензивним (або

Кардіальним, або гіпотензивним, або змішаним) синдромом, І-ІІ-ІІІ ступінь.

 

J12-J18

Негоспітальна пневмонія нижньої частки правої

легені, середньо тяжкий перебіг. ЛН І.

 

J12-J18

Негоспітальна пневмонія нижньої частки правої та

лівої легень,тяжкий перебіг. ЛН ІІ.

«Малі» критерії тяжкого перебігу:

-частота дихання 30 і більше за 1хв.;

-порушення свідомості;

-сатурація 90% і менше;

-САТ 90мм.рт.ст. та менше;

-двобічне ураження легень.

«Великі» критерії-потреба в ШВЛ,шок,

швидке прогресування процесу.

Про тяжкий перебіг свідчить наявність

двох «малих»або одного «великого»

критерію.

J12-J18

Негоспітальна пневмонія нижньої та середньої часток

правої легені, тяжкий перебіг. Правобічний плеврит.

Інфекційно-токсичний (септичний,бактеріальний) шок

ЛН ІІІ.

 

J12-J18

Негоспітальна пневмонія нижньої частки лівої легені та

нижньої та середньої часток правої легені, тяжкий перебіг. Респіраторний дистрес-синдром. ЛН ІІІ.

 

J45

Бронхіальна астма, легкий персистуючий перебіг. Легкий ступінь загострення. ЛН І.

 

 

J45

 

Бронхіальна астма, персистуючий перебіг середньої

тяжкості, загострення середньої тяжкості. ЛНІ або ІІ.

 

Бронхіальна астма,тяжкий персистуючий перебіг,

тяжке загострення.ЛН ІІІ.

 

J45

J45

Бронхіальна астма,тяжкий персистуючий перебіг,тяжке

загострення,гіпоксемічна кома. ЛН ІІІ.

 

J45

ХОЗЛ, ІІ-ІІІ ст., перебіг середньої тяжкості, неінфекційне

(інфекційне) загострення середньої тяжкості. ЛН І-ІІ.

Легенева недостатність ступені тяжкості:

І ст. -задишка,при звичайному фізичному

навантаженні;

ІІ ст.-задишка при незначному фізичному

навантаженні;

ІІІ ст.-задишка в стані спокою.

J45

ХОЗЛ, ІІІ ст., тяжкий перебіг, неінфекційне (інфекційне)

тяжке загострення. ЛН ІІ-ІІІ. ХЛС. СН ІІА.

 

J03

Катаральна (фолікулярна, лакунарна) ангіна, легкий (середньої тяжкості, тяжкий) перебіг.

 

J11

Грип, (легкий, середньої тяжкості, тяжкий) перебіг.

 

J06

ГРВІ,(легкий,середньої тяжкості)перебіг. Лихоманка.

Гіпертермія (пірексія) - стан.приякому процес терморегуляції не порушений,а підвищення температури обумовлене

дією зовнішніх умов (перегрівання).

Лихоманка- підвищення температури

в результаті змін у центрі терморегуляції  внаслідок дії ендогенних факторів

(інфекції,пухлини,інше).

L50.0

Медикаментозна. (Харчова, Інсектна) алергія. Системна

або локалізована алергічна реакція. Легкий. (середньої

тяжкості,тяжкий) ступінь. Генералізована (локалізована)

кропив`янка та ангіоневротичний набряк.

Наприклад:

1.       Інсектна алергія. Локалізована алергічна реакція, легкий ступінь. Локалізована кропив`янка.

2.        Алергія невідомої етіології. Системна алергічна реакція, середньої тяжкості. Генералізованакропив`янка.

 

T8.0-T8.2

Медикаментозна алергія. Системна алергічна реакція, тяжкий ступінь. Анафілактичний шок, типова

форма.

 

E10.0-E14.0

Цукровий діабет, І або ІІ тип, (легкий, середньої тяжкості, тяжкий) перебіг, (компенсація,субкомпенсація, декомпенсація), (наявність ангіо- та нефропатій). Гострі ускладнення.

Наприклад:

1.       Цукровий діабет, ІІ тип, перебіг середньої тяжкості, субкомпенсація. Гіпоглікемія.

2.        Цукровий діабет, І тип,тяжкий перебіг, декомпенсація. Кетоацидотична кома.

Ангіо- та нейропатії відображати в діагнозі в разі, якщо присутні скарги хворого

на ці ураження, або на них вказують дані об`єктивногообстеження.

О 00

Правобічна позаматкова вагітність.

 

О 03

І Вагітність 10-11тижнів.  Загроза переривання вагітності в 10-11тижнів.

 

О 06

І Вагітність 15 тижнів. Кримінальний неповний пізній

аборт в 15 тижнів вагітності. Пельвіоперитоніт. Інфекційно-токсичний шок І ст.

 

N39

Перекрут  ніжки кісти правого яєчника.

 

N39

Апоплексія  лівого  яєчника.

 

N39

Порушення оваріо-менструального циклу. Метрорагія.

 

О 80.0

ІІІ Вагітність 39-40 тижнів. ІІ строкові пологи в 39-40

тижнів вагітності, І період пологів.

 

О 60-О 75

ІІ Вагітність 36 тижнів. ІІ передчасні пологи в 36 тижнів.

І період пологів. Передчасне відходження навколоплідних вод.

 

 

О 60

 

ІІ Вагітність 32 тижнів. Загроза І передчасних пологів у 32 тижні вагітності. Водянка вагітних І ступеня.

 

О 10-О 16

ІІ Вагітність 34 тиж. Загроза ІІ передчасних пологів в 34

тижня вагітності. Прееклампсія вагітних  І  ступеня.

 

О 15

ІІ Вагітність 38 тижнів. ІІ строкові пологи в 38 тижнів

вагітності. І період пологів. Еклампсія вагітних.

 

О80.8

І Вагітність 40 тижнів. І стрімкі позалікарняні пологи

в 26років, ІІ період пологів.

 

О 80.8

О 72

І Вагітність 40 тижнів. І стрімкі позалікарняні пологи в 40тижнів вагітності. Ранній післяпологовий період. Рання післяпологова гіпотонічна кровотеча. Розриви промежини І ст..

 

О44-04

І Вагітність 33 тижні. І період І передчасних пологів

в 32 тижні вагітності. Передчасне відшарування

плаценти.

 

О44-04

ІІ Вагітність 16 тижнів. Крайове передлежання плаценти.

 

O69.0

І Вагітність 38 тижнів. І період І строкових пологів в

38тиж.вагітності. Передчасне відходження навколоплідних вод. Випадіння пуповини.

 

О 84

ІІ Багатоплідна вагітність (двійня) 37-38тиж. І період

І строкових пологів в 38 тижнів вагітності. Сідничне

передлежання.

 

О71.0-

О71.1

ІІ Вагітність 38 тиж. І період І строкових пологів в 38

тижнів вагітності. Бурна дискоординована пологова

діяльність. Загроза розриву матки.

 

N70-N77

Гострий двобічний сальпінгооофорит.

 

N39

Альгодисменорея.

 

N49.2

Гострий бартолініт.

 

 

Порушення оваріо-менструального циклу. Клімактерична маткова кровотеча.

 

N61

Серозний мастит лівої молочної залози.

 

T15-T19

Стороннє тіло піхви.

 

T01.9

Забійні рани ділянки зовнішніх статевих органів.

 

O 85-O92

Післяпологовий період 7 діб. Післяпологовий метро-

ендометрит. Розходження швів в ділянці зовнішніх

статевих органів після епізіотомії.

 

N23

СКХ. Сечокислий діатез. Напад правобічної ниркової кольки. Вторинний гострий правобічний пієлонефрит.

 

N33

Гіперплазія передміхурової залози ІІст. Гостра затримка

сечі.

 

N33

Са тіла матки з метастазами у сечовий міхур ІІІ ст., ІV кл. гр. Гостра затримка сечі.

 

N39

Правобічний гострий гнійний пієлонефрит. Гостра

ниркова недостатність ІІст. Бактеріємічний шок ІІ ст..

 

N39

Хронічна хвороба нирок, Іст.Неускладнений пієло-

нефрит,переважно правобічний,загострення.

 

N39

Хронічна хвороба нирок, ІІст., ускладнений (СКХ) пієлонефрит, рецидивуючий перебіг, загострення. Вторинна артеріальна гіпертензія.

 

N45

Гострий орхіепідидиміт.

 

N50

Гострий парафімоз.

 

N50

Гострий простатит.

 

T15-T19

Стороннє тіло уретри.

 

 

Тупа травма живота. Розрив сечового міхура.

 

К35

Гострий деструктивний апендицит. Розлитий перитоніт.

 

 

К81.0

 

Жовчно-кам`яна хвороба. Гострий калькульозний

холецистит. Механічна жовтяниця.

 

І84

Набутий зовнішній геморой. Тромбоз гемороїдального

вузла.

 

К25

Гостра медикаментозна (аспіринова) виразка шлунку.

Шлунково-кишкова кровотеча.

 

К73-74

Цироз печінки змішаної етіології в ст.декомпенсації.

Портальна гіпертензія. Кровотеча з варикозно-

розширених вен стравоходу. Геморагічний шок,ІІ-ІІІст.

 

К40-К46

Защемлена пупочна грижа. Гостра кишкова непрохідність.

 

М54.4

Хронічна люмбалгія на тлі остеохондрозу поперекового

відділу хребта,сильно виражений больовий синдром.

 

М42

Остеохондроз шийного відділу хребта з цервіко -

краніалгією.

 

Т20-Т32

Термічний опік окропом І-ІІст. обличчя та верхніх кінцівок площею 18%.

 

Т52.2

Гостре отруєння сірчаною кислотою. Хімічний опік слизових оболонок порожнини рота та стравоходу.

 

Т59

Інгаляційне отруєння невідомою речовиною.

 

Т36-Т50

Підозра на отруєння грибами.

Наказ № 202 по станції від 20.07.2011р.

Т71

Механічна асфіксія від стиснення шиї зашморгом при повішанні.

 

Т75

Утоплення в прісній воді. Постгіпоксичнаенцефалопатія.

 

S72.1

Закритий перелом лівої стегнової кістки в середній

третині.

 

Т08-14

Відкритий перелом нижньої треті правої стегнової

кістки та середньої третини обох кісток правої гомілки.

 

Т00-07

Політравма. ЗЧМТ. Забій головного мозку легкого ст.

Забій м`яких тканин обличчя. Закритий перелом обох кісток лівого передпліччя в нижній третині.

 

S02.1

Відкрита проникаюча ЧМТ. Забій головного мозку.

Внутрішньомозкова гематома в лівій півкулі головного мозку. Відкритий перелом основи черепа. Носова

лікворея. Забійна рвана рана лівої тім`яно-скроневої

ділянки.

 

W32

Вогнепальне кульове наскрізне поранення правої

половини грудної клітки проникаюче в праву плевральну порожнину з ушкодженням правої  легені, 3 ребра справа та правої лопатки. Правобічний

гемоторакс.

 

 

T08-14

 

Тупа травма живота. Забій передньої черевної стінки.

Розрив селезінки? Геморагічний шок ІІ-ІІІст.

 

Ножове поранення живота. Проникаюча колота рана

З пошкодженням печінки. Внутрішня кровотеча.Геморагічний шок ІІ-ІІІст.

 

 

T08-14

T59

Гостре інгаляційне отруєння чадним газом (або продуктами горіння побутового газу).

 

R96

Раптова серцева смерть (аритмічна), незворотна (фібриляція шлуночків о 1500, 1505, 1510, ЕМД о 1515,

1520, асистолія о 1525, 1530). Констатована смерть

о 1530 18.06.2013р.

 

J45R96

ХОЗЛ, ІІ-ІІст., важкий перебіг, важке неінфекційне загострення. ЛН ІІ-ІІІ. Зупинка серця (о 1500 18.06.13р.),

незворотна. Констатована смерть о 1530 18.06.13р.

 

R96.0

Основні ушкодження, викликані  дією  зовнішнього фактору. Зупинка кровообігу о 1500  18.06.13р.,

незворотна. Констатована смерть о 1530 18.06.13р.

 

G40

Епілепсія. Стан після нападу судом (або стан після серії

нападів судом).

Коли є документальні або анамнестичні

дані на наявність у хворого епілепсії.

G41

Епілепсія. Епілептичний статус.

 

G40

Стан після нападу судом неуточненої етіології.

Коли невідома причина судом або напад

судом виник на тлі одноразового вживання великої кількості алкоголю.

F10.03

Стан відміни вживання алкоголю (абстинентний

синдром).

 

F10.03

Стан відміни вживання алкоголю(абстинентний  с-м). Алкогольна епілепсія. Стан після нападу судом.

Напад судом на тлі регулярного вживання

алкоголю,яке підтверджено анамнезом

або документально.

F10.04

Абстинентний синдром. Алкогольний (або абортивний ) делірій.

 

F10.02

Алкогольне сп`яніння.

 

F10.00

Отруєння алкоголем, прекома (кома).

 

F10.05-

F10.09

Алкогольний параноїд (або галюциноз).

 

F11-F14

Опіатна наркоманія. Стан передозування опіатами.

 

F11-F14

Синдром залежності внаслідок вживання канабіоїдів.

(продуктів коноплі).Стан сп`яніння.

 

F11-F14

Стан відміни вживання сібазону. Синдром залежності.

 

F15-F19

Розлад психіки та поведінки на тлі вживання невстановленого препарату (речовини)  або -

Розлад психіки та поведінки на тлі вживання сібазону.

 

F20.9

Шизофренія неуточнена.

 

F20-F25

Гострий маячний(або шизофреноподібний) розлад.

 

F28-F29

Гострий поліморфний психотичний розлад.

За наявності вперше виниклогонетрива-

лого(до моменту огляду)психозу.

F28-F29

Розлади психіки та поведінки внаслідок інволюції(або

на тлі судинного ураження ЦНС).

 

F00-F09

Деменція на тлі перенесеного повторного ішемічного

інсульту.

 

F00-F09

Хвороба Альцгеймера.

 

F00-F09

Розлади пам`яті,особистості та поведінки на тлі судинного ураження ЦНС. Загальний атеросклероз.Атеросклероз судин головного мозку.

 

F00-F09

Вроджене недоумство в стадії (дебільності,або імбецильності, або ідіотії).

 

F30-F39

Маніакально-депресивний психоз. Гіпоманіакальний

стан.

Для розладів психіки,де переважають

афективні(емоційні)розлади.

F30-F39

Маніакально-депресивний психоз. Депресивний с-м.

Суїцидальні висловлювання.